באתר ספר החוקים הפתוח נאספים החוקים מתוך נוסחים רשמיים של משרדי הממשלה או מנוסחי ‘רשומות’, ומרוכזים יחדיו. פלטפורמת הוויקי מאפשרת להוסיף בקלות קישורים בין החוקים השונים. כך, יכול הקורא לעיין בנוסח החוק, ובלחיצת עכבר לעבור לחוקים המוזכרים בנוסח.

ספר החוקים הפתוח בגיטהאב [1] [2]


 

איך מתנדבים בספר החוקים הפתוח

פיתוח:

JavaScript + AngularJS
Perl
PHP

תוכן:

עריכת חוקים (לא מצריך נסיון)