בנוסף לפיתוח הכלים שלנו להנגשת מידע לציבור, אנחנו עושים עוד שלל פרוייקטים ופעילויות מעניינות.

פרוייקט שאנחנו עושים יחד עם המשמר החברתי, מטח ומועצת המכינות הקדם צבאיות. במסגרתו הכנו חומרי הוראה בנושאים של שקיפות, ממשל פתוח, חוק חופש המידע וטכנולוגיה אזרחית, עבור מורים לאזרחות במכינות ובתיכונים. אחרי שסיימנו עם החומרים, מטח מתחילים להעביר השתלמויות למורים לאזרחות, ולהריץ את הפיילוט הראשון של ההוראה במכינות קדם צבאיות.

את החומרים שלנו תוכלו למצוא באתר הפרוייקט במערכי שיעור. שמנו דגש על חומרים אקטואליים, עם מעט תיאורייה והרבה דוגמאות, מלוות בסרטונים. הוספנו גם סדרת סרטוני הדרכה על השימוש בכלים שלנו – כנסת פתוחה, מפתח התקציב וכיכר המדינה – במטרה ללמד תלמידים אזרחות פעילה ולהסביר את החשיבות שבניטור פעילות גורמי השלטון.

ב-2017 אנחנו מתחילים כמה פרוייקטים חדשים ומרגשים

תקציביזם – אקטיביסטים משפיעים על התקציב

פרוייקט בשיתוף עם המשמר החברתי והתנועה לחופש המידע, שמטרתו להגביר בקרב החברה האזרחית את הידע, ההבנה והיכולת להשפיע על תהליכי תקצוב וחלוקת המשאבים הציבוריים בישראל. במסגרת הפרויקט שיימשך שנתיים יפותח קורס אונליין (MOOC) על תהליכי התקצוב בישראל, השחקנים השונים, והדרכים להשפיע ולקחת וחלק בו. נציגי  40 ארגוני החברה האזרחית בישראל שייבחרו להשתתף בפרויקט ייהנו מליווי צמוד, הדרכה והנחיה וכן יהיו שותפים בפיתוח הדור הבא של אתר מפתח התקציב שחושף את תקציב המדינה לציבור. כמו כן, בפרויקט ננטר את פעילות ועדת הכספים של הכנסת, ונפעל לפתיחת מידע תקציבי שכיום לא פתוח לציבור. הפרוייקט ממומן באופן חלקי על ידי האיחוד האירופי.

המפה החברתית היא פרוייקט משותף של הסדנא ועמותת “מידות”, שמטרתו להנגיש מידע על עמותות חברתיות בישראל – מידע שמעניין מאוד פילנתרופים, מקבלי החלטות בממשלה, חוקרים, מגייסי כספים בעמותות ועתונאים.

. בשלב הראשון מופו כ- 600 עמותות, כאשר מרבית המידע נאסף על ידי מידות באופן ידני מאתר גיידסטאר, מהדוחות הכספיים של העמותות ומאתרי האינטרנט שלהן. הסדנא מצידה פיתחה אתר אינטרנט לצפייה נוחה, חיפוש, ובעיקר ניתוח של הנתונים, שלא אפשרי היום באתר גאיידסטר.

השנה, הפרוייקט יכנס לפאזת פיתוח חדשה. יתווספו אליו מקורות מידע חדשים וישוכללו היכולות האנליטיות שלו.

בין מקורות המידע החדשים: רשימת עמותות פעילות מרשם העמותות, בקשות לפטור ממכרז מאתר מנו”ף של משרד האוצר, דוחות התקשרות מאתר חופש מידע של משרד המשפטים, כספי תמיכות ממשלתיות שעוברים לעמותות ונתוני גוף נתמך מאתר התמיכות של משרד האוצר, מבחני תמיכה מאתר של משרד המשפטים, מידע בסיסי על עמותות מגיידסטאר, סעיף 46 ומחזור כספי של עמותות מרשות המיסים. בנוסף תחומי פעילות של עמותות מתוך המידע שנאסף ידנית על ידי מידות. 

הפרוייקט במימון חברת “מגדל”.

מרכז ידע לאומי לנשים ומגדר

פרוייקט שזכה למימון של המדען הראשי, אותו נבנה יחד עם מרכז שוות במכון ון ליר ומרכז נאמן בטכניון. הוא יהווה מאגר נתונים, מחקרים, מסמכי מדיניות, חקיקה, תוכניות, שרותים ועוד, בתחום המגדר.

רכש פתוח

פרוייקט נוסף במימון של המדען הראשי, שיהווה מערכת בינה עסקית על רכש ממשלתי עבור עסקים ומשרדי ממשלה כאחד. המערכת תכלול נתונים על רכש שהתבצע, כולל רכש בסכומים קטנים הפטור מחובת המכרז, את פרטי הספק ואת המשרד הממשלתי שביצע את ההזמנה. מחד, המערכת תאפשר לעסקים המעוניינים לעבוד עם הממשלה, לבצע מחקר שוק ולזהות את הצרכים של גופי הממשלה השונים. מאידך משרדי הממשלה שנדרשים לבצע רכש יוכלו לאתר ספק שכבר התקשר בעבר עם גוף ממשלתי.