בנוסף לפיתוח כלים טכנולוגיים להנגשת מידע לציבור, אנחנו עושים עוד שלל פרוייקטים ופעילויות מעניינות.

החוויה הדמוקרטית

פרוייקט שאנחנו עושים יחד עם המשמר החברתי, מטח ומועצת המכינות הקדם צבאיות. במסגרתו הכנו חומרי הוראה בנושאים של שקיפות, ממשל פתוח, חוק חופש המידע וטכנולוגיה אזרחית, עבור מורים לאזרחות במכינות ובתיכונים. אחרי שסיימנו עם החומרים, מטח מתחילים להעביר השתלמויות למורים לאזרחות, ולהריץ את הפיילוט הראשון של ההוראה במכינות קדם צבאיות.

את החומרים שלנו תוכלו למצוא באתר הפרוייקט – חפשו “מערכי שיעור”. שמנו דגש על חומרים אקטואליים, עם מעט תיאורייה והרבה דוגמאות, מלוות בסרטונים. הוספנו גם סדרת סרטוני הדרכה על השימוש בכלים שלנו – כנסת פתוחה, מפתח התקציב וכיכר המדינה – במטרה ללמד תלמידים אזרחות פעילה ולהסביר את החשיבות שבניטור פעילות גורמי השלטון.

ב-2017 אנחנו מתחילים כמה פרוייקטים חדשים ומרגשים

תקציביזם – אקטיביסטים משפיעים על התקציב

פרוייקט בשיתוף עם המשמר החברתי והתנועה לחופש המידע, שמטרתו להגביר בקרב החברה האזרחית את הידע, ההבנה והיכולת להשפיע על תהליכי תקצוב וחלוקת המשאבים הציבוריים בישראל. במסגרת הפרויקט שיימשך שנתיים יפותח קורס אונליין (MOOC) על תהליכי התקצוב בישראל, השחקנים השונים, והדרכים להשפיע ולקחת וחלק בו. נציגי  40 ארגוני החברה האזרחית בישראל שייבחרו להשתתף בפרויקט ייהנו מליווי צמוד, הדרכה והנחיה וכן יהיו שותפים בפיתוח הדור הבא של אתר מפתח התקציב שחושף את תקציב המדינה לציבור. כמו כן, בפרויקט ננטר את פעילות ועדת הכספים של הכנסת, ונפעל לפתיחת מידע תקציבי שכיום לא פתוח לציבור.

המפה החברתית 2.0

פרוייקט המפה החברתית המנגיש מידע על המגזר השלישי, שאנחנו בונים יחד עם עמותת “מידות”, יכנס לפאזת פיתוח חדשה. יתווספו אליו עוד מקורות מידע וישוכללו היכולות האנליטיות שלו.

מרכז ידע לאומי לנשים ומגדר

פרוייקט שזכה למימון של המדען הראשי, אותו נבנה יחד עם מרכז שוות במכון ון ליר ומרכז נאמן בטכניון. הוא יהווה מאגר נתונים, מחקרים, מסמכי מדיניות, חקיקה, תוכניות, שרותים ועוד, בתחום המגדר.

רכש פתוח

פרוייקט נוסף במימון של המדען הראשי. הוא יהווה מערכת בינה עסקית על רכש ממשלתי עבור עסקים ומשרדי ממשלה כאחד.