שלם:  המידע זמין לציבור בשלמותו, כל עוד אינו פוגע בפרטיות או בביטחון המדינה

ראשוני:  הנתונים נאספים במקור ועוברים עיבוד מינימלי

עיתי:  הנתונים מפורסמים קרוב ככל האפשר למועד יצירתם

נגיש:  הנתונים זמינים למגוון הרחב ביותר של משתמשים למגוון רחב ביותר של מטרות, כולל תמיכה בגישה לאנשים עם מוגבלויות

ניתנים לעיבוד:  הנתונים מובאים בפורמט קריא-מכונה, המאפשר עיבוד אוטומטי על ידי תוכנות מחשב

ללא אפליה:  המידע זמין לכל אחד, ללא צורך ברישום ובכל השפות הרשמיות

פורמט חופשי:  המידע זמין בפורמט אשר לאף ישות אין בלעדיות עליה

חופשי לשימוש:  המידע משוחרר לציבור דרך רשיון שמאפשר שימוש חוזר חופשי במידע

(מבוסס על קבוצת העבודה של מידע ממשלתי זמין בארה”ב)