מדיניות תרומות

אנו שמחים לקבל מימון מכל מי שמזדהה עם מטרותינו ומעונין לקדם שקיפות ואחריותיות שלטונית ולהגביר את המעורבות של אזרחים בישראל. חשוב לנו לגוון את מקורות המימון על מנת למנוע תלות או מחויבות לגוף כלשהו. לתרומה לסדנא.

תקנון ונהלי העמותה

תקנון העמותה

נהלי העמותה

הדו”חות הכספיים ודו”חות אחרים באתר גיידסטאר

דו”חות כספיים לשנת 2020

דו”חות כספיים לשנת 2019

דו”חות כספיים לשנת 2018

דו”חות כספיים לשנת 2017

דו”חות כספיים לשנת 2016

דו”חות כספיים לשנת 2015

דו”חות כספיים לשנת 2014

דו”חות כספיים לשנת 2013

דו”חות כספיים לשנת 2012

אישורי ניהול תקין

אישור ניהול תקין לשנת 2022

אישור ניהול תקין לשנת 2021

אישור ניהול תקין לשנת 2020

אישור ניהול תקין לשנת 2019

אישור ניהול תקין לשנת 2018

אישור ניהול תקין לשנת 2017

אישור ניהול תקין לשנת 2016

אישור ניהול תקין לשנת 2015

אישור ניהול תקין לשנת 2014

תרומות מוכרות למס – סעיף 46

אישור מוסד ציבורי לענין תרומות – עד 31.12.2022

תקציב העמותה

תקציב 2018, תאריך עדכון: 18.02.2018

תקציב וביצוע לשנת 2017, תאריך עדכון: 14.12.2017

תרומות ותמיכות

תרומות מישות מדינית זרה

דוח לרשם העמותות רבעון 4, 2018

דוח לרשם העמותות רבעון 2, 2018

דוח לרשם העמותות רבעון 1, 2017

דוח לרשם העמותות רבעון 1, 2016

פירוט תרומות וחסויות

2018:

 • האיחוד האירופי487,699 ש”ח לפרויקט “תקציביזם”. סכום התרומה כולל את חלקם של השותפים בפרויקט: המשמר החברתי והתנועה לחופש המידע.
 • האגודה לזכויות האזרח בישראל – 283,816 ש”ח לפרויקט ליישום המלצות דו”ח פלמור (מנכלית משרד המשפטים) למיגור גזענות ממסדית. הפרויקט במימון האיחוד האירופי בשיתוף עם האגודה לזכויות האזרח ועם המרכז להעצמת האזרח ובמסגרתו הסדנא תפתח מערכת לדיווח, תיעוד וטיפול בתלונות של הציבור על מופעי גזענות ממסדית.
 • מכון ון ליר בירושלים /משרד המדע211,661 ש”ח להקמת מרכז ידע לאומי בנושא נשים ומגדר. הפרויקט בהובלת מרכז שוות במכון ון ליר ושותפים בו מרכז נאמן בטכניון והסדנא.
 • המרכז לטכנולוגיה חינוכית (מט”ח) – 42,712 ש”ח, תשלום אחרון לפרויקט החוויה הדמוקרטית,  פרויקט משותף למט”ח, הסדנא לידע ציבורי, המשמר החברתי ומכינות קדם צבאיות. הפרויקט במימון האיחוד האירופי.
 • מגדל154,000 ש”ח לפיתוח “המפה החברתית 2.0” (מתוך 200,000 ש”ח לשנת 2018).
 • קרן יד הנדיב, 100,00 ש”ח תמיכה כללית, 87,500 ש”ח עבור פרויקט OpenGLAM.
 • כנס Reversim, דמי ההשתתפות ע”ס 107,200.00 ש”ח
 • הקרן החדשה לישראל, 104,654 ש”ח ($30,000) כתמיכה כללית.
 • הכנסות מהעברת סדנאות וקורסי הכשרה  – 23,111 ש”ח
 • גוגל ישראל, 59,625 ש”ח, מטצי’נג עבור שעות התנדבות ותרומות לפרויקט פיתוח תשתיות טכנולוגיות, ו- 11,140 ש”ח תמיכה כללית.
 • כנס Serverless Days –  תרומת דמי ההשתתפות ע”ס 8,450 ש”ח.
 • יעל מוריץ – 10,000 ש”ח
 • תורמים פרטיים אחרים – 18,909 ש”ח תמיכה כללית ו- 3389.53 ש”ח לפרויקט פיתוח תשתיות טכנולוגיות.
 • חסויות ל DataHack2018 – מחברות שונות – 189,500 ש”ח.

2017:

 • האיחוד האירופי527,110.64 ש”ח לפרויקט “תקציביזם”, שמטרתו להגביר בקרב החברה האזרחית את הידע, ההבנה והיכולת להשפיע על תהליכי תקצוב וחלוקת המשאבים הציבוריים בישראל. הפרויקט הוא תוצר של שיתוף פעולה של הסדנא לידע ציבורי, המשמר החברתי והתנועה לחופש המידע. במסגרת הפרויקט שיימשך 27 חודשים יפותח קורס אונליין (MOOC) על תהליכי התקצוב בישראל, השחקנים השונים, והדרכים להשפיע ולקחת וחלק בו. נציגי 40 ארגוני החברה האזרחית בישראל ייהנו מליווי צמוד, הדרכה והנחיה וכן יהיו שותפים בפיתוח הדור הבא של אתר “מפתח התקציב” שחושף את תקציב המדינה לציבור. כמו כן, בפרויקט ננטר את פעילות ועדת הכספים של הכנסת, ונפעל לפתיחת מידע תקציבי שכיום לא פתוח לציבור.סכום התרומה כולל את חלקם של השותפים. המשמר החברתי: 104,110 ש”ח, התנועה לחופש המידע: 79,308 ש”ח.
 • קרן יד הנדיב, 187,500 ש”ח (מתוך תרומה ע”ס 375,000 ש”ח לשנים 2017-2018) עבור פרויקט “תרבות פתוחה” (OpenGLAM Accelarator)
 • הקרן החדשה לישראל, 177,464 ש”ח  ($50,000) כתמיכה כללית.
 • מכון ון ליר בירושלים /משרד המדע119,427.00 ש”ח להקמת מרכז ידע לאומי בנושא נשים ומגדר. הפרויקט בהובלת מרכז שוות במכון ון ליר ושותפים בו מרכז נאמן בטכניון והסדנא. הוא יהווה מאגר נתונים, מחקרים, מסמכי מדיניות, חקיקה, תוכניות, שרותים ועוד, בתחום המגדר. תשלום זה מהווה מקדמה לשנת הפעילות הראשונה. הפרויקט יתפרש על פני 3 שנים.
 • מגדל – 100,000 ש”ח לפיתוח “המפה החברתית 2.0” (מתוך 200,000 ש”ח לשנת 2017).
 • המרכז לטכנולוגיה חינוכית (מט”ח) – 89,405.48 ש”ח לפרויקט החוויה הדמוקרטית,  פרויקט משותף למט”ח, הסדנא לידע ציבורי, המשמר החברתי ומכינות קדם צבאיות. הפרויקט במימון האיחוד האירופי. (מתוך תרומה ע”ס 73,500 יורו לתקופה שבין אוגוסט 2015 – פברואר 2018)
 • כנס Reversim, דמי ההשתתפות ע”ס 69,900 ש”ח נתרמו לפעילות הסדנא.
 • הכנסות מהעברת סדנאות וקורסי הכשרה  – 7,600 ש”ח
 • דיג’יטל אושן, 1,000 דולר, תמיכה בפרויקטי קוד פתוח
 • גוגל ישראל, 3,944 ש”ח, מטצי’נג עבור שעות התנדבות ותרומות של עובדי החברה בסדנא
 • יבמ ישראל, 3,700 ש”ח, מטצ’ינג עבור שעות התנדבות של עובדי החברה בסדנא
 • סיסקו ישראל, 442 ש”ח, מטצי’נג עבור שעות התנדבות של עובדי החברה בסדנא

2016:

 • קרן יד הנדיב, 300,000 ש”ח (מתוך תרומה ע”ס 600,000 ש”ח לשנים 2016-2018).
 • המועצה לשימור אתרים, 250,000 ש”ח לפרויקט הנגשת מידע על אתרי שימור בישראל. הפרויקט במימון אגף מורשת במשרד ראש הממשלה. (מתוך 360,000 ש”ח לשנים 2016-2017)
 • הקרן החדשה לישראל, 189,648 ש”ח  ($49,350).
 • המרכז לטכנולוגיה חינוכית (מט”ח) – 170,934.00 ש”ח לפרויקט החוויה הדמוקרטית,  פרויקט משותף למט”ח, הסדנא לידע ציבורי, המשמר החברתי ומכינות קדם צבאיות. הפרויקט במימון האיחוד האירופי. (מתוך תרומה ע”ס 73,500 יורו לתקופה שבין אוגוסט 2015 – פברואר 2018)
 • קרן שוקן, 37,163 ש”ח (מתוך תרומה ע”ס $20,000 לתקופה שבין יולי 2015-יוני 2016)
 • כפיר מויאל, 25,000 ש”ח, הלוואה משנת 2011 שהומרה לתרומה
 • ארגון  מידות, 21,200 ש”ח, לפרויקט המפה החברתית
 • Tides Center במימון ה- OGP (שותפות ממשל פתוח) , 19,358 ש”ח למחקר על פתיחת תקציב המדינה בישראל
 • גוגל ישראל, 14,361 מטצי’נג עבור שעות התנדבות ותרומות של עובדי החברה בסדנא, לפרויקט רכבת פתוחה
 • גוגל ישראל, 7,251 ש”ח, מטצי’נג עבור שעות התנדבות ותרומות של עובדי החברה בסדנא
 • סיסקו ישראל, 6,453 ש”ח, מטצי’נג עבור שעות התנדבות של עובדי החברה בסדנא
 • Cybereason,  חסות ע”ס 5,000 ש”ח להאקולדת
 • עדי פונדק מינץ, 4,000 ש”ח, הלוואה משנת 2011 שהומרה לתרומה
 • הכנסות מהעברת סדנאות  – 2,200 ש”ח
 • עופר ברטל – 1,000 ש”ח לפרויקט רכבת פתוחה
 • איל רוזנמן – 1,000 ש”ח
 • תרומות מתחת ל 1,000 ש”ח מאנשים פרטיים – 9,452 ש”ח
 • חסויות לאירוע DataHack2016:
  • 19,500 ש”ח – Windward
  • 16,000 ש”ח – Intel
  • 15,000 – הרשות לפיתוח ירושלים
  • 12,000 ש”ח – Final, Wix
  • 10,000 ש”ח –Paypal, Istra, Mobileye, Riskified
  • 7,000 ש”ח – Cisco, Taboola
  • 3,766 ש”ח – האוניברסיטה העברית בירושלים
  • 3,500 ש”ח –  StoreSmarts
  • 1,000 ש”ח – Varidesk

2015:

 • קרן יד הנדיב, 300,000 ש”ח (מתוך תרומה ע”ס 1,000,000 ש”ח לשנים 2013-2015).
 • הקרן החדשה לישראל194,153 ש”ח  (50,000 $).
 • הספרייה הלאומית, 50,000 ש”ח לפרויקט הכיתה02
 • קרן שוקן, 37,163 ש”ח (מתוך תרומה ע”ס $20,000 לתקופה שבין יולי 2015-יוני 2016)
 • המרכז הישראלי להעצמת האזרח, 30,000 ש”ח לפיתוח מערכת מעקב אחר יישום החלטות ממשלה (חלק 2)
 • חברת לינווט,23,000 ש”ח, עבור בניית מערכת לשיתוף ציבור לעיריית תל אביב במסגרת פרויקט “קהילה פתוחה”
 • גוגל ישראל, 10,000 ש”ח לאירוע “דמוקרטיה זה סטארט אפ”
 • גוגל ישראל, מטצי’נג עבור שעות התנדבות ותרומות שניתנו על ידי עובדי החברה לסדנא, 6,620 ש”ח
 • מייקל אייזנברג, 5,000 ש”ח (הלוואה שהפכה לתרומה)
 • יבמ, תרומת מטצ’ינג עבור שעות התנדבות של עובד החברה בסדנא, 3,920 ש”ח
 • קרן שוסטרמן3,265 ש”ח (הפרשי שער, בגין תרומה בשנת 2013)
 • מכללת שנקר, 3,261 ש”ח עבור הדרכה של אדם קריב בקורס דאטה ג’ורנליזם
 • קבוצת אלפא, 2,500 ש”ח
 • תרומות מתחת ל 1,000 ש”ח מאנשים פרטיים, סה”כ 6,299 ש”ח
 • חסויות לאירוע DataHack2015:
  • 15,000 ש”ח – Ebay
  • 14,000 ש”ח – הרשות לפיתוח ירושלים
  • 10,000 ש”ח – SimilarWeb, Final, Outbrain,Cisco, Paypal, WIX, Palantir, Mobileye
  • 6,000 ש”ח – EMC, Ex Libris, Neura, Intel
  • 3,921 ש”ח, האוניברסיטה העברית בירושלים
  • 2,500 ש”ח – IBM, StoreSmarts
  • 1,500 ש”ח – Google, Dato

2014:

2013:

2012:

 • דצמבר 2012- אייב פינקלשטיין, 1,800 $.
 • אוקטובר 2012- מייקל אייזנברג, 4,000 ש”ח.
 • יולי 2012- הקרן החדשה לישראל, 10,000 $.
 • אפריל 2012- זוהר גילון, 1,000 ש”ח.
 • אפריל 2012- אסף בן אשר, 1,000 ש”ח.
 • פברואר 2012- מייקל אייזנברג, 5,000 ש”ח.
 • ינואר 2012- הקרן החדשה לישראל, 28,000 $.
 • ינואר 2012- קרן יד הנדיב, 15,000 $.

2011:

 • דצמבר 2011- איגוד האינטרנט הישראלי, 16,000 ש”ח.
 • יולי 2011- כפיר מואיל, 25,000 ש”ח.
 • יוני 2011- עדי פונדק-מינץ, 4,000 ש”ח.
 • 2011- תורמים של סכומים קטנים דרך האתר ב-pay pal- 750 ש”ח.

* תרומות בולטות במסגרת קמפיין headstart.co.il ינואר 2013:

1,000 שקלים ומעלה

 • שלומי לובטון
 • עידן גולומב
 • אברהם מידן

500-999 שקלים

 • קרין נהון
 • עמרי גולדנברג
 • יואב רווה
 • גבי זנדהיימר
 • תומר שקל
 • תמר לוריא
 • יונתן רואש
 • יובל מישורי
 • גארי ווייס

שיתופי פעולה:

2013:

 • מרץ 2013- Google ישראל, 5,000 ש”ח למסיבת השקת “כנסת פתוחה 19.0”
 • פברואר 2013- Google ישראל, 200,000 ש”ח בפרויקט “רשויות מקומיות פתוחות”.
 • ינואר 2013- Google ישראל, App Engine בשווי $20,000.

2012:

תמיכה שוות כסף:

 • JetBrains – רשיונות עבור PyCharm – סביבת פיתוח משולבת לפייתון
 • JetBrains – רשיונות עבור WebStorm – סביבת פיתוח משולבת לjavascript וclient-side development
 • Navicat – רישיון עבור Navicat – סביבת עבודה למסדי נתונים

2015:

 • Campus TLV של חברת גוגל בע”מ- Hackerspace למפגש שבועי בתל אביב ואירוח האקתון סתיו
 • Google Grant מחברת Google פרסום Adwords  בסך $10,000 לחודש מדי חודש.

2014:

 • Campus TLV של חברת גוגל בע”מ- Hackerspace למפגש שבועי בתל אביב ואירוח האקתון סתיו
 • ASK Technologies – שרתים
 • lool ventures– אירוח האקתון סתיו
 • Google Grant מחברת Google פרסום Adwords  בסך $10,000 לחודש מדי חודש
 • גוגל בע”מ, App Engine
 • UBER – נסיעות חינם למשתתפי האקתון סתיו
 • Axure Software – רישיון תוכנה

2013:

 • Campus TLV  של חברת Google ישראל- מתחם פעילות ל”כנס פתוח”
 • הספרייה הלאומית– Hackerspace למפגש שבועי בירושלים.
 • Campus TLV של חברת Google ישראל- Hackerspace למפגש שבועי בתל אביב.
 • Google Grant מחברת Google פרסום Adwords  בסך $10,000 לחודש מדי חודש.

2012:

 • דצמבר 2012- Campus TLV של חברת Google ישראל, אירוח האקתון.
 • יוני 2012- חברת Google ישראל, תמיכה בהאקתון.
 • מרץ, יוני 2012- חברת techloft, אירוח האקתונים.
 • חברת ICanLocalize – תוסף אתר רב לשוני
 • חברת Activetrail– שירות ניוזלטר
 • עודד עזר– תרומה של פונט “רץ”
 • ממאי 2012- Google Grant מחברת Google פרסום Adwords  בסך $10,000 לחודש מדי חודש.
 • ינואר 2012- Balsamiq, רישיון לתוכנה.
 • חברת PyCharm – JetBrains (סביבת פיתוח משולבת לPython).
 • חברת nsa.co.il – שרתים לאירוח אתרי הסדנא
 • ספטמבר 2011 עד דצמבר 2012- תנועת “עורו”, Hackerspace למפגש שבועי בתל אביב.