מה הרעיון?
בחירות הן זמן מיוחד בפוליטיקה. בחירות הם הזמן שבו המועמדים הכי קשובים לבוחרים. מטרת החשמביר “שאלות ותשובות” לאפשר לציבור להעלות שאלות ולמועמדים לענות. בשלב הראשון פיתחנו ושיחררנו לענן שני חשמבירים: אחד עבור חוג תדמור בליכוד והשני עבור חוג שיתוף הציבור בעבודה.
זה עבד?
בגדול, כן. המטרה בשלב הראשון היתה להוכיח יכולות ואני מאמין שאת המטרה הזו השגנו. אומנם האתר של הליכוד לא זכה להצלחה – כנראה בגלל הלו”ז הצפוף, מועמד אחד בלבד טרח לענות. בעבודה זכינו לשיתוף פעולה פעיל יותר – 123 משתמשים נרשמו, מתוכם 14 מועמדים. נשאלו 47 שאלות וניתנו 66 תשובות. היו גם 97 מקרים בהם בוחרים הצטרפו לשאלה קיימת – השאלה הפופולרית ביותר זכתה ל 11 שואלים ו 5 תשובות, והמועמדים זכו לעמוד שמרכז את תשובותיהם – לדוגמה דובי קננגיסר.
מתי החשמביר נולד?
שו”ת הינו התחיל לפני הבחירות לכנסת ה 18, כאשר פיתחתי את אתר “צפים”.  לאחר הבחירות הצטרפתי לעפרי ולכנסת פתוחה והקוד הרקיב. לפני הבחירות הנוכחיות התחלנו מחדש – ב 12/10/12 פורסמה הגרסה הראשונה של הקוד. וב אמצע דצמבר עלו האתרים עבור העבודה והליכוד.
מי תרם לחשמביר?
כרגע, החשמביר הרץ מורכב מ 16,111 שורות הקוד. ישנן עוד כמה מאות שורות בעבודה – משימות שעדיין בטיפול כמו שליחת דואל וחיבור לרשתות חברתיות. את השורות האלו ואת העיצוב פיתחו המתנדבים הבאים:

 1. אמיר ניסים
 2. יובל פיינשטין
 3. משה קמינסקי
 4. בני דאון
 5. שי ברגר
 6. פאול וולש
 7. אירית מלקה
 8. שימעון טולטס
 9. ינין אלבי – עיצוב
 10. פאבל שוכמן
 11. דרור ברן

לשמחתי, אני התורם הגדול ביותר, בזכות יד הנדיב שתרמו 40,000 ש”ח שאיפשרו לי להשקיע את מירב זמני בחודשיים האחרונים בפיתוח החשמביר.

מה הלאה?
הפעולה הבאה של החשמביר תהיה בבחירות המקומיות שיערכו ב 22/10/13. יש לנו בדיוק עשרה חודשים להביא את הקוד והעיצוב למצב בו לכל מקום יהיה חשמביר משלו שיעזור להציף את הבעיות החשובות ולפרסם את תשובות המועמדים. את המשימות לטיפול ניתן למצוא כאן