שבי קורזן מנכ”לית הסדנא לידע ציבורי בדיון על הפטורים ממכרז

פורסם ברשת ב’ ב-1.3.16

שבי קורזן השתתפה בדיון ששודר בתכנית סדר יום עם רן בנימיני ברשת ב’ על הפטורים ממכרז.

 

להמשך שמיעה…