טופס מידע למשתתף* למחקר מספר 983-1

 

* מטעמי נוחות בלבד מסמך זה נוקט לשון זכר ואולם הוא מופנה לשני המינים כאחד

המחקר

מכון ויצמן למדע הוא מכון מחקר מדעי בסיסי ורב-תחומי מהמובילים בעולם במדעי הטבע והמדעים המדויקים .מחקר  בנושא:  ״איתור וניבוי מוקדי התפשטות של נגיף קורונה על-ידי שאלונים ובינה מלאכותית״ (או “המחקר“) הוא מחקר עוקבה תצפיתי בו עוקבים אחר אוכלוסייה לאורך זמן במטרה לאתר ולנבא מראש מוקדי התפשטות של וירוס הקורונה. מחקרים מסוג זה נמצאים בשימוש נרחב בענפי מדע וחברה שונים והוכיחו עצמם לאורך ההיסטוריה המדעית.

 

מכון ויצמן למדע הינו מוסד למחקר מדעי ולפיכך המחקר אינו מיועד למטרה קלינית או לצורך אבחון קליני

 

מטרות המחקר

פיתוח אלגוריתמים לאיתור בזמן אמת וחיזוי מראש של אזורים גאוגרפיים שבהם יתפשט נגיף הקורונה בישראל.

 

השיטות לביצוע המחקר

  • מילוי שאלונים מקוונים יומיים לאפיון תסמיני קורונה.
  • הצלבה עם מידע אזורי נוסף שייאסף ממקורות חיצוניים (כגון צפיפות אוכלוסין, מזג אויר, ועוד).

השאלונים מתבצעים במסגרת מחקר מדעי בלבד, הם אינם משמשים בשום מקרה לצורך אבחון קליני של הדבקה בקורונה והממצאים העולים מהמחקר עשויים להיות חלקיים או לא מדויקים.

 

משך ההשתתפות במחקר: ההשתתפות היא על בסיס מידע שאינו מזהה, אשר על כן אין משך זמן מזוהה להשתתפות במחקר.  המחקר עשוי להיערך חודשים ושנים, בהתאם להתפשטות וירוס הקורונה.

 

הסיכונים הידועים ו/או אי-הנוחות שניתן לחזותם למשתתף במחקר: ישנו סיכון קטן מאוד של זיהוי מחודש של משתתפים, ובאם ייפרץ המידע המחקרי, עשוי להתגלות מידע אישי אודות משתתפים, הכולל מידע שנמסר על ידי המשתתף במהלך המחקר.

 

היתרונות הצפויים למשתתף או לאחרים, כתוצאה מהמחקר

לא צפויה תועלת אישית ישירה למשתתף במחקר. מטרת המחקר היא שימוש בידע ממספר משתתפים רב, על מנת לפתח אלגוריתמים לחזוי מוקדי התפשטות נגיף קורונה בישראל.

אלגוריתמים כאלה עשויים לסייע למערכת הבריאות לאתר במהירות אזורים בהם חל שינוי בשכיחות התסמינים המאפיינים את  המחלה ואולי אף לצפות  עליה משמעותית בתחלואה באזור מוגדר זמן ניכר לפני שתחלואה זאת באה לידי ביטוי קליני מובהק ועל ידי כך לאפשר הערכות מתאימה של מערכת הבריאות ושיפור השירות הרפואי לתושבים באזורים הרלוונטיים.

 

עיבוד מידע אישי

לצורך ביצוע המחקר ייאספו ויעובדו השאלונים. לא ייאסף מידע אישי מזהה כגון שם, תעודת זהות, כתובת, פרטי קשר, תאריך לידה.

מכון ויצמן יחזיק את המידע בהתאם למדיניות שמירת המידע של המכון:

((http://www.weizmann.ac.il/pages/he/privacy-policy.

 

זכות גישה למידע והפסקת השתתפות במחקר

  • אתה חופשי לבחור שלא להשתתף במחקר או להפסיק בכל עת את השתתפותך במחקר, בלי לפגוע בזכויותיך, בלי שיאונה לך כל רע, ובלי שתינקט נגדך סנקציה כלשהי.
  • היות והמידע במחקר הוא אינו מזוהה, לא תתאפשר מחיקת מידע מהמחקר או מניעת עיבוד נוסף של מידע זה. לפיכך, מידע שייאסף במהלך השתתפותך במחקר יישאר חלק מבסיס הנתונים המחקרי גם אם תחליט לפרוש מהמחקר, זאת כדי להגן על שלמות המחקר והיושרה המדעית שלו.

 

שמירת המידע

מכון ויצמן משקיע מאמצים רבים לשמירה על חסיון המידע.

בנוסף על עצם המסירה של פרטים שאינם מזהים, ישירות, יינקטו גם אמצעי אבטחה, על מנת למזער את הסיכונים לחשיפת זהותו של משתתף במחקר.

המידע עשוי להיות מוחזק בשרתים בישראל, באיחוד האירופי, בארה”ב או במקומות אחרים.

הגישה למידע ולמחשבים מוגבלת לאנשים הנדרשים לצורך המחקר.

המידע יוחזק באופן בלתי מזוהה, לתקופה בלתי מוגבלת.

 

על מנת למקסם את הערך המדעי של המידע שייאסף במסגרת המחקר, המידע יופקד גם בפלטפורמת מיזם תמנ”ע (תשתיות מחקר נתוני עתק) שבמסגרתו מקדם משרד הבריאות תהליך של איסוף וניתוח נתונים בטכנולוגיות מתקדמות מתחום הData Big , במטרה לסייע למערכת הבריאות ולגופי מחקר שונים להפיק מהנתונים תועלת לציבור (“תמנ”ע”).

תשתית זו היא חלק ממגמה עולמית בתחום הבריאות למימוש הפוטנציאל העצום הטמון בנתונים לשיפור מערכת הבריאות. תמנ”ע מאפשרת הצלבת נתונים ממקורות שונים, בכפוף לקבלת האישורים המתאימים:

מאגרי נתונים של הגוף החוקר – שיועברו לפלטפורמת המחקר של משרד הבריאות;

מאגרי נתונים של משרד הבריאות – המבוססים על פעילות של המשרד ופעילות גופי בריאות אחרים;

מאגרי נתונים של גופים ציבוריים אחרים – תמנ”ע פועלת לאפשר גישה למאגרי מידע ממשלתיים נוספים מחוץ למשרד הבריאות, כגון פרסומי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה והמוסד לביטוח לאומי.

כל מקורות הנתונים המשמשים למחקר במסגרת המיזם נדרשים לעבור התממה (הסרת זיהוי) ראשונה של השדות המזהים והניתנים לזיהוי לפני העברתם לתמנ”ע. לאחר העברת הנתונים עובר קובץ המחקר המלא שיכיל הצלבה של כל הנתונים המשמשים למחקר התממה פרטנית.

כל סביבת מחקר וירטואלית בתמנ”ע היא מופרדת, מאובטחת לפי תקנות משרד הבריאות ואוטונומית, כך שתאפשר עיבוד נתונים ושיתוף פעולה בין חברי צוות המחקר תוך הגנה מפני העברת נתונים בין סביבות מחקר.

משרד הבריאות מאפשר לגורמים המעוניינים בכך לבצע מחקר אחד או יותר בתמנ”ע, בתנאים שנקבעים על ידי משרד הבריאות.

 

מחקרים עתידיים, שיתופי פעולה ושימוש שניוני

חוקרים בעלי הרשאת גישה למיזם תמנ”ע של משרד הבריאות יוכלו אף הם לבצע מחקר במידע. כמו כן, יתכן שהחוקר הראשי יבצע בעתיד מחקרים נוספים ו/או ישתף פעולה בעתיד עם קבוצות מחקר נוספות במכון ויצמן או מחוצה לו, או עם גופים מסחריים (לרבות בקשר למסחור קנין רוחני שינבע מהמחקר), בארץ או בחו”ל, ולשם כך יעביר אליהם מידע או נתונים בכפוף להתחייבותם להגן על הנתונים לפחות באותה מידה כמונו, וכן בכפוף לאישור ועדת האתיקה של המכון.

גילוי נאות

המחקר במעבדה של פרופ’ ערן סגל נתמך על ידי: מרכז Crown לגנום האנושי, קרנות על שם Else Kroener Fresenius Foundation; D. L. Schwarz; J. N. Halpern; L. Steinberg; J. Benattar; Aliza Moussaieff; Adelis foundation. מענקים מהמועצה האירופאית למחקר (מענק 786344), הקרן הישראלית למדע (161/16), האגודה האירופית לחקר הסוכרת, המכון הלאומי לחקר הבריאות בארה”ב (NIH), משרד הבריאות הישראלי, ומחקרים הממומנים על-ידי Janssen Pharmaceutical, MERCK pharmaceutical, וחברת DayTwo.

 

פרטי קשר לפניות

פרטי החוקר ראשי: פרופ’ ערן סגל יהיה זמין למשתתפים בכתובת האימייל  [email protected]

מתאם/ת מחקר:  הילה סרנגה  [email protected]

[email protected]

פרטי הקשר של קצין אבטחת המידע(Data Protection Officer)  של מכון ויצמן, לשאלות בנושא הגנה על מידע אישי: [email protected].

פרטי הועדה האתית לאישור ניסויים בבני אדם של מכון ויצמן: www.weizmann.ac.il/IRB[email protected].

הסכמת המשתתף

במילוי השאלון הנך מאשר כי הבנת היטב את מהות המחקר ואת השימושים שייעשו במידע שייאסף במסגרתו והנך נותן  את הסכמתך להשתתף במחקר.