Posts

למה התקציב החדש לא שקוף?

למה התקציב לא שקוף? כי האוצר סירב לפרסם את הצעת התקציב החדשה ברמת פרוט מספקת כדי שהאזרחים וגם הח”כים יוכלו להבין מה באמת קורה בו; כי בשבוע האחרון של השנה כשעושים הכי הרבה העברות תקציביות כדי לנצל עודפים, ועדת הכספים החליטה להקפיא את הנוהל שמחייב לפרסם את ההעברות העומדות להצבעה מספיק זמן מראש, שוב כדי שהציבור ונציגיו יוכלו לעקוב.
שבי מסבירה ב”חשבון יומי” בערוץ 1, ביום שאחרי ההצבעה.

ספר החוקים הפתוח וזכויות היוצרים על פקודת מס ההכנסה

פורסם בערוץ 9 ב- 23.02.2015.

צבי דביר, מוביל פרוייקט “ספר החוקים הפתוח” של הסדנא מלמד את רשות המיסים שיעור בזכויות יוצרים על חוקי המדינה.