Posts

ההיסטוריה העולמית מייצגת את התפתחותה של …

ההיסטוריה העולמית מייצגת את התפתחותה של המודעות לחירות.

גיאורג וילהלם פרידריך הגל