ארכיון תגיות עבור : רשת ב

מסכמים את מושב הקיץ בכנסת

שבי ביומן הערב של רשת ב’:

https://soundcloud.com/nirshman-pr/260717a-1

שבי בקול ברמה על סיכום מושב הקיץ: