1504125_791240604226145_583251681_n[1]
 • היכולת לצטט היא תחליף שימושי לשנינות.

  סומרסט ו. מוהם
 • לעולם אל תטילו ספק בכך שקבוצה קטנה של אזרחים מודאגים ואכפתיים יכולה לשנות את העולם; זה הדבר היחיד שאי־פעם הביא לשינוי.

  מרגרט מיד
 • בצדק מהללים את הפומביות כמרפא למחלות חברתיות ותעשייתיות. אומרים שאור השמש הוא המחטא המשובח ביותר, ואור החשמל – השוטר היעיל ביותר.

  לואיס ברנדייס
 • לא יהיה נצחון של האור על החושך כל עוד לא נעמוד על האמת הפשוטה, שבמקום להילחם בחושך, עלינו להגביר את האור

  א. ד. גורדון
 • אין בכוחו של אדם לעקור מתוך ליבו את התקווה לעתיד טוב יותר.

  זאב ז'בוטינסקי