Where’s My Data?

23/11  בקמפוס גוגל

הסדנא לידע ציבורי יחד עם ויקימדיה ישראל מזמינות ארגונים לשינוי חברתי, עיתונאים ואקטיביסטים, להכשרה מעשית על השימוש בכלים שלנו למטרות החברתיות שלכן, תוך כדי חשיפה לעולם של מידע, קוד פתוח ותוכן חופשי.