באתר פנסיה פתוחה תוכלו לראות איפה משקיעות קופות הפנסיה והגמל את הכסף שלכם. באתר ניתן לשלוף מידע על הקצאת הנכסים של הקופות, להשוות ביניהן ולנתח את הנתונים על ציר זמן.

כספי הפנסיה של הציבור עומדים על כטריליון ש”ח, המנוהלים על ידי מספר קטן של גופים מוסדיים. למרות הרגולציה שמחייבת פרסום דו”חות רבעוניים המפרטים את אופן השקעת הכספים (דוח הנכס הבודד), האופן בו מנוהלים סכומים אדירים אלו אינו שקוף ואינו ברור לרובנו.


 

טכנולוגיה

NodeJS

ב-GitHub

OpenPension