השו”ת המקומי הוא כלי שנועד לאפשר בחירה מושכלת בבחירות המוניצפאליות שנערכו ב-22/10/2013. האתר איפשר לכל אדם להעלות שאלה קצרה ומשמעותית עבורו/ה הנוגעת לעניינים שבסמכותה של הרשות המקומית בה הוא/היא מתגורר/ת. במקורו הוא נבנה והופעל במסגרת הבחירות הפנימיות במפלגות הגדולות בישראל, מה שמדגים את יכולתו להשתנות ולהתאים עצמו לסיטואציות חדשות. המשתמשים באתר יכולים לתמוך אלה בשאלות של אלה ובכך ליצור דירוג עניין פנימי בין השאלות ברשות המקומית שלהם. האתר מאפשר למועמדים הן לראשות הרשות המוקמית או למועצה להרשם גם כן, לאחר אימות זהותם להשיב לשאלות התושבים. התושבים יכולים לתמוך בתשובות המועמדים השונים ובכך לדרג גם את סדר הופעתן. האתר הוקם על ידי פעילי הסדנא לידע ציבורי ומתופעל על ידי פעילים מקומיים שהתנדבו להצטרף כעורכים ברשות שלהם. העורכים המקומיים מוחקים את השאלות הלא ראויות, מזמינים ומאמתים מועמדים, ומובילים את ההפצה לתושבים.

אתר השו”ת המקומי מחסן הקוד שלנו רשימת הדיוור והדיונים שלנו