הסדנא לידע ציבורי (ע”ר) פועלת להגברת השתתפות ציבורית בישראל, על ידי איסוף, פתיחה והנגשה של מידע שמצוי ברשותם של גופי ממשל ומגזר ציבורי. באמצעות טכנולוגיות מתקדמות וקוד פתוח, מפתחת קהילת המתנדבים והפעילים שלנו מגוון כלים המאפשרים להפוך את המידע לידע ובכך להעצים את החברה האזרחית ואת נציגי הציבור.

העמותה נוסדה בשנת 2011 לאחר שכנסת פתוחה (2009) והתקציב הפתוח (2010) כבר עלו לאוויר, על מנת לתמוך בכלים נוספים המנגישים מידע ציבורי.

חזון הסדנא לידע ציבורי

לשחרר את כל המידע הציבורי כך שקל יהיה לכל אזרח ולכל ארגון להשיגו, ולתמוך במערכות קוד פתוח על מנת:

  • להנגיש את המידע הציבורי על פי שמונת העקרונות של מידע פתוח

  • להרחיב את מעגל האנשים שהמידע נגיש ומובן להם ממאות עד אלפים בודדים של חוקרים, פקידי ממשל, עיתונאים ופוליטיקאים לעשרות ומאות אלפים של אזרחים פעילים מכל הסוגים (“החברה האזרחית“).

  • לעודד דיון אזרחי שבהתבסס על מידע ציבורי יוביל ליצירת ידע חדש.

  • להניע את זרימת הידע בחזרה מהחברה האזרחית לרשויות.

  • לסייע לחברה האזרחית להתארגן לפעולה אקטיבית.

מוילה בג'ונגל לסוכה בענן 1

מוילה בג’ונגל לסוכה בענן – דוגמא לתרשים חזון מהכנס הרעיוני ב- 2013.

פרוטוקולים של ישיבות וועד ואסיפה כללית

דוחות כספיים ומסמכים נוספים באתר גיידסטאר