קריאה לראש הממשלה: פרסם הודעת תמיכה בנושאים של ממשל פתוח ומידע פתוח

במחאה הנוכחית קיים רצון לשינוי בתחומים רבים. אזרחים הגיעו למציאות שאינה רצויה מבחינתם, לא בטוח שהם יודעים מדוע היא קיימת או איך משפרים אותה אבל הם יודעים שהמצב לא טוב. אחת הסיבות לכך שאנו לא יודעים מדוע המצב גרוע הוא כי אין לנו מידע על המצב. מידע על המצב הכלכלי, הממשלתי והחוקתי. יש רסיסי מידע אבל אין מידע שלם, מקיף ומעודכן שזמין לציבור. מידע שקל לעבדו ולנתחו.

כיום בעולם ישנן יוזמות רבות של ממשל פתוח. היבטים מרכזיים בתחום זה הם שקיפות, אחריותיות (Accountability) ושיתוף ציבור. במדינות מערביות רבות המנהיגים מתייחסים ברצינות רבה לנושא והוא חלק מרכזי בסדר היום שלהם.

בארה”ב, אובמה ביומו הראשון לתפקיד פרסם מזכר שמצהיר על מחוייבותו לתחום הממשל הפתוח. במזכר זה יש קריאה ברורה לזרועות הממשל השונות לנהוג בדרך של שקיפות ושיתוף ציבור.
בבריטניה, ראש הממשלה קמרון הכריז על פתיחת מאגרי מידע ממשלתיים כחלק מיוזמה לשפר את השירות הממשלתי ולאפשר לאזרח לבקר את ההתנהלות הממשלתית.

אף בישראל ישנן פעולות לקידום ממשל פתוח המבוצעות על ידי משרדו של השר מיכאל איתן.

ועדיין, בישראל חסרה קריאה ברורה של ראש הממשלה לממשל פתוח ומידע פתוח, קריאה שתשדר מסר ברור לכלל משרדי הממשלה שזוהי הדרך בה הם אמורים לפעול. שקיפות, שיתוף ציבור, פרסום מאגרי מידע – לא רק כשמבקשים אלא באופן יזום. קריאה שאומרת “המידע הממשלתי שייך לציבור שמממן אותו”.

צריכה להיות הבנה שמידע פתוח הוא לא קובץ PDF סרוק אלא מידע בפורמטים פתוחים שמאפשרים למפתחי תוכנה ואזרחים להבין אותו ולעשות בו שימוש יעיל כמו שנעשה בפרויקטים כנסת פתוחה ו- התקציב הפתוח.

כאשר לאזרחים יהיה מידע מלא, שלם, עדכני וקל לעיבוד על פעולות הממשלה נוכל למנוע את “ההפתעה” שפתאום המצב לא טוב. נוכל לזהות כשלים ברגע שהם קורים, בהינתן הנכונות הממשלתית נוכל גם להציע רעיונות לשיפור ולבנות ביחד ממשל טוב יותר.

האזרחים מעוניינים להשתתף ולתרום וראוי שראש הממשלה יסייע להם ויאמץ את עקרונות הממשל והמידע הפתוח באופן פומבי.