סיכום מפגש פעילים, חורף 2012

ביום חמישי האחרון היתי במפגש פעילים לדיון על הסדנא ב 2012.   היה כיף  –  חבית של בירה וכשלושים פעילים שהציגו והשתתפו בדיון.

פעילים

אז מי הציג מה?