הערב מצביעים על התקציב ועדין משרד האוצר לא הראה לנו את ההצעה ברמת פרוט של תקנה