בקטגוריה זו יצוטטו ויקושרו כתבות שמתפרסמות על הסדנא ועל הפרויקטים שלה.