חוקי המדינה מתפרסמים בפרסום רשמי שנקרא ‘רשומות‘, תיקון אחר תיקון. תיקון הוא הוראות הרכבה כיצד יש לעדכן את נוסח החוק על בסיס הנוסח הקיים. הפרסום הרשמי כולל רק את השינויים המצטברים כפי שנחקקו, ולא את הנוסח המשולב. הקורא הממוצע לא מתעניין בתיקונים עצמם, אלא בנוסח המשולב והמעודכן של החוק, בו הוטמעו כל התיקונים שנחקקו עד היום.

כאן נכנס לתמונה ספר החוקים הפתוח. ספר החוקים הפתוח מציג את הנוסח המשולב והמעודכן, בעוד מאגר החקיקה הלאומי של הכנסת מציג את התיקונים כפי שהתפרסמו ברשומות. שני הפרויקטים משלימים אחד את השני, ופועלים מאז יולי 2018 בשיתוף פעולה: מאגר החקיקה הלאומי מפנה אל הנוסח המשולב שבספר החוקים הפתוח, וספר החוקים הפתוח מפנה אל קבצי החקיקה שבמאגר החקיקה הלאומי.

ספר החוקים הפתוח פועל על מערכת ויקי, שמאפשרת להוסיף בקלות קישורים בין החוקים השונים. כך הקורא יכול לעיין בנוסח החוק, ובלחיצת עכבר לעבור לחוקים המוזכרים בנוסח. כמו כן, בפרויקט ניתן דגש על תצוגה קריאה ובהירה של נוסח החוק. שילוב התיקונים מתבצע ע”י מתנדבי הפרויקט, בהתאם להוראות התיקון. למשל, החלפה של סעיף 10 בסעיף 10 חדש, הוספה של סעיף 10א אחרי סעיף 10, החלפה של קטע אחד בקטע אחר. העריכה קלה מאוד (שימוש בעורך טקסט סטנדרטי), ובסיומה החוק המעודכן מוצג באתר הפרויקט.


איך מתנדבים?

עריכת טקסטואלית של חוקים (לא מצריך נסיון)

ניתן לעבוד גם מהבית אך יש להגיע למפגשים לפחות פעם בשבועיים.

תוצרי העבודה הופכים לנוסח המשולב שמוצג מאתר הכנסת.


ספר החוקים הפתוח בגיטהאב [1] [2]

0 תגובות

השאירו תגובה

רוצה להצטרף לדיון?
תרגישו חופשי לתרום!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *