נוהל קליטה ומיון של פרויקט חדש בסדנא לידע ציבורי

הסדנא לידע ציבורי מושתת על פרוייקטים ויוזמות שונים אשר מגיעים מתוך הסדנא ומחוצה לה.

מטרת הפרוייקטים היא לחזק את נגישות הציבור הישראלי למידע ציבורי, להגביר את השקיפות של מוסדות ציבוריים ולחזק את ההשתתפות הציבורית. לתהליך המיון והקליטה של פרוייקט חדש יש משמעויות רבות עבור הסדנא והמשאבים הניתנים באמצעות הסדנא (זמן ומאמץ של מתנדבים ואנשים בשכר, מימון, שקיפות והשתתפות פעילה של תורמים ובולטות ציבורית).

להלן תהליך הקליטה והמיון של פרוייקט חדש:

שלב 1 – שלב ההכנה

הפניית מציע ההצעה למזכ”ל הסדנא לידע ציבורי, אשר ינחה ויעזור להפוך את הצעת הפרוייקט הראשונית ליישימה. למזכ”ל ולשני חברי ועדה מוסמכים ע”י הועד לעניינים אלה ניתנת הזכות לדחות על הסף פרוייקט.

הצעה אשר לא עולה בקנה אחד עם מטרות ההסדנא (לפי קריטריונים שיוגדרו בהמשך).

במקרה של דחיה יש לפרסם את הסיבה לדחיה.

עדיין למציע הפרוייקט יש זכות לערער לפורום המובילים. כאשר הפרוייקט מוכן לבחינה, יש להעבירו לפורום מובילי פרוייקטים לשלב המיון.

אחראי: מזכ”ל הסדנא לידע ציבורי

שלב 2 – שלב המיון

לאחר שפורום מובילי פרוייקטים קרא את הצעת הפרוייקט, מציע ההצעה יופיע בפני פורום מובילי הפרוייקטים ויסביר בפרוט את הצעתו. הפורום ימיין את הפרוייקט לפי הצרכים הנחוצים, רמת הדחיפות ורמת הבשלות שלו לאחת משלושת הקטגוריות הבאות:

רמה 0. לא בשל. בשלב זה, פורום המובילים רשאי להחזיר את ההצעה לשלב 1.

רמה 1 (כיתה א’). לצרף את הפרוייקט לסדנא. המלצה למשאבים לפרוייקט תנתן לאישור הועד.

רמה 2 (כיתה ב’ וג’). רמת בשלות ודחיפות גבוהה, המצריכה משאבים מימוניים וכ”א. המלצה למשאבים לפרוייקט תנתן לאישור הועד.

יו”ר פורום המובילים ישלח מייל לוועד המאשר את הפרוייקט וממליץ להפנות למשאבים לפרוייקט מסוים.

אחראים: מובילי הפרוייקטים

שלב 3 – תעדוף ואישור

הועד מחליט על תעדוף של הפרוייקטים בסדר עולה ואישור או שינוי של המשאבים המוקצים לכל פרויקט.

מסמך ההחלטה של הועד משמש אף כהנחיה עבור המנכ”ל כיצד לפעול בנושא. הפרוייקט בשלב זה עובר לפעילות שוטפת בסדנא, ומוביל הפרוייקט מצטרף לפורום מובילי הפרוייקטים כנציג הפרויקט.

אחראי: הועד המנהל

1 תגובה

פינגבקים וטרקבקים

  1. […] פרויקט חדש או רעיון מעולה שאתם רוצים להציע לפתח בסדנא? קראו כאן על תהליך קליטת פרויקט בסדנא ואם רלוונטי – צרו קשר דרך […]

תגובות סגורות